at Ras Al Khaimah UAE
#AyishaIrfanPhotography @ayishairfanphotograhy #Model #Wedding #Portraits #Outdoor #Indoor #Product #Shoots #MyGear #MyLife #NikonCrazy #Nikon #D7000 #AbuDhabi #Dubai #Sharjah #Ajman #UmmAlQuain #RasAlKhaimah #Fujairah #AUH #DXB #SHJ #AJM #UAQ #RAK #FUJ #UAE #UnitedArabEmirates
#FacebookPage : www.facebook.com/Ayisha.i.photography

Facebook: Ayisha.i.photography
Twitter: @AyishaIrfan
Instagram: ayishairfanphotography
Tumblr: ayishaiphotography
Pinterest: ayishairfan
Google +: Ayisha Irfan
What’s app: 0097155-8686821
BBM: 7627E7BD
Email: ayisha.i.photography@gmail.com (at Dubai, UAE)
#AyishaIrfanPhotography @ayishairfanphotograhy #Model #Wedding #Portraits #Outdoor #Indoor #Product #Shoots #MyGear #MyLife #NikonCrazy #Nikon #D7000 #AbuDhabi #Dubai #Sharjah #Ajman #UmmAlQuain #RasAlKhaimah #Fujairah #AUH #DXB #SHJ #AJM #UAQ #RAK #FUJ #UAE #UnitedArabEmirates
#FacebookPage : www.facebook.com/Ayisha.i.photography

Facebook: Ayisha.i.photography
Twitter: @AyishaIrfan
Instagram: ayishairfanphotography
Tumblr: ayishaiphotography
Pinterest: ayishairfan
Google +: Ayisha Irfan
What’s app: 0097155-8686821
BBM: 7627E7BD
Email: ayisha.i.photography@gmail.com (at Dubai, UAE)
at Dubai, UAE
#Eid #Dubai #Day1 (at Abu Hail Residence)
Cheez :p (at Al nahda tower,shArjah)
#Hiba #And #I #BirthdayPartners #Cake #Birthday <3 <3  (at Abu Hail Center)
My #Birthday #Partner Hiba & I #5 #October #2014 #Librans ;) (at Abu Hail Center)
at Dubai, UAE
#WeddingShoot #AyishaIrfanPhotography @ayishairfanphotograhy #Model #Wedding #Portraits #Outdoor #Indoor #Product #Shoots #MyGear #MyLife #NikonCrazy #Nikon #D7000 #AbuDhabi #Dubai #Sharjah #Ajman #UmmAlQuain #RasAlKhaimah #Fujairah #AUH #DXB #SHJ #AJM #UAQ #RAK #FUJ #UAE #UnitedArabEmirates
#FacebookPage : www.facebook.com/Ayisha.i.photography (at Sharjah, United Arab Emirates)